VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Đống Đa biểu dương các gia đình, dòng họ, công đồng, đơn vị học tập tiểu biểu
Ngày đăng 16/06/2020 | 15:02  | Lượt xem: 218

Ngày 16/6, Hội Khuyến học quận Đống Đa tổ chức Hội nghị biểu dương các gia đình, dòng họ, công đồng, đơn vị học tập tiểu biểu và tổng kết 5 năm thực hiện quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ giai đoạn 2016 - 2020, vinh danh các cá nhân, đơn vị đạt thành tích xuất sắc khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, các mô hình học tập của Quận Đống Đa trong 4 năm qua đều đạt và vượt chỉ tiêu Trung ương Hội khuyến học Việt Nam và Thành phố giao. Tỷ lệ Gia đình học tập tăng từ 62,5% năm 2016 lên 81% năm 2019; Tỷ lệ Dòng họ học tập tăng từ 31% năm 2016 lên 82% năm 2019; Tỷ lệ cộng đồng học tập tăng từ 56,6% năm 2016 lên 97,4% năm 2019; Tỷ lệ Đơn vị học tập tăng từ 50,6% năm 2016 lê 86,5% năm 2019.

Chất lượng các mô hình học tập được đánh giá, công nhận ngày càng thực chất, góp phần quan trọng trong xây dựng xã hội học tập của Quận. Nhiều mô hình có cách thức tổ chức hoạt động hay, hiệu quả, thật sự tiêu biểu. Nhiều gia đình học tập tiêu biểu như : Gia đình bà Trần Hoa Đăng, phường Ngã Tư Sở, gia đình bà Vũ Tuyết Mai, phường Văn Chương, gia đình ông nguyễn Khắc Lợi, phường Thổ Quan, gia đình ông Phí Trọng Tuệ, phường Láng Thượng…đặc biệt là gia đình ông Nguyễn Văn Bản phường Phương liên đã 16 năm liền tổ chức ngày khuyến học của gia đình, có sự chứng kiến của lãnh đạo khu dân cư và tổ dân phố…

Đồng chí Phan Hồng Việt, Phó Chủ tịch UBND Quận phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Phan Hồng Việt, Phó Chủ tịch UBND Quận ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiểu biểu trong giai đoạn 5 năm 2016 – 2020 vừa qua. Đồng chí khẳng định việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời là cốt lõi của việc xây dựng xã hội học tập, trong đó nền tảng là việc xây dựng các mô hình học tập gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập như Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ đã đề ra. Các mô hình học tập đã thực sự lan tỏa trong cộng đồng, góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Nhân dịp này, UBND quận Đống Đa đã khen thưởng 64 tập thể, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu, 17 cá nhân xuất sắc, 19 gia đình học tập tiêu biểu đã có thành tích trong việc thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ giai đoạn 2016 - 2020./.

Một số hình ảnh Hội nghị