VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Đống Đa tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn quận
Ngày đăng 09/04/2024 | 15:40  | Lượt xem: 27

Ngày 09/4/2024, UBND Quận ban hành Văn bản về tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn quận Đống Đa.