VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Đống Đa thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động trên địa bàn quận đến năm 2030
Ngày đăng 05/07/2021 | 08:42  | Lượt xem: 90

Ngày 02/7/2021, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 213/KH-UBND về thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động trên địa bàn quận Đống Đa đến năm 2030.

Chi tiết Kế hoạch số 213/KH-UBND tải về tại đây./.