VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Đống Đa : Tuyên truyền Quy tắc ứng xử văn minh du lịch năm 2018
Ngày đăng 27/12/2018 | 18:00  | Lượt xem: 55

Ngày 27/12/2018, Quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Quy tắc ứng xử văn minh du lịch năm 2018.

Trong những năm qua, ngành du lịch Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng nhanh, người Việt Nam đi du lịch trong nước và nước ngoài cũng không ngừng gia tăng. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong và ngoài nước, các hoạt động đầu tư, kinh doanh du lịch cũng phát triển mạnh mẽ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Vũ Hương Lan- Phó trưởng khoa Du lịch- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn- Đại học Quốc gia Hà Nội trao đổi một số nội dung trong Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 02/3/2017. Đây là những quy tắc mang tính chuẩn mực nhằm định hướng hành vi, thái độ, thói quen, cách thức ứng xử văn minh của tổ chức và cá nhân khi tham gia các hoạt động du lịch; đồng thời, định hướng, giáo dục ý thức, thái độ trong việc tiếp đón và phục vụ khách du lịch của các tổ chức và cá nhân kinh doanh du lịch nhằm tạo bước chuyển biến căn bản trong việc nâng cao tính chuyên nghiệp, uy tín, chất lượng của dịch vụ du lịch Việt Nam; xác định ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch là yếu tố hết sức quan trọng, cần thiết để phát triển du lịch bền vững, có chất lượng, có chiều sâu, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Mỗi cấp, ngành, mỗi đơn vị cần nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình đối với hoạt động du lịch, từ đó góp phần thay đổi hình ảnh du lịch Việt Nam nói chung và Đống Đa nói riêng ngày càng văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp./.