VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Chung khảo Hội thi Thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách
Ngày đăng 01/07/2019 | 14:00  | Lượt xem: 188

Ngày 01/7/2019, Quận Đống Đa đã tổ chức Chung khảo Hội thi Thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách Quận Đống Đa- Hè 2019.

Một số hình ảnh Hội thi