VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Danh sách chưa đủ điều kiện hỗ trợ theo Quyết định số 3642/QĐ- UBND ngày 21/7/2021 của Chính phủ (Phường Khương Thượng)
Ngày đăng 30/08/2021 | 22:05  | Lượt xem: 32

Ngày 30/8/2021, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Văn bản số 1664/UBND-LĐTBXH Thông báo danh sách chưa đủ điều kiện hỗ trợ theo Quyết định số 3642/QĐ- UBND ngày 21/7/2021 của Chính phủ.

Chi tiết Công văn số 1664/UBND-LĐTBXH tải về tại đây./.