VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Dừng tổ chức Lễ hội kỷ niệm 232 năm Chiến Thắng Ngọc Hồi - Đống Đa ( 1789-2021 )
Ngày đăng 08/02/2021 | 08:47  | Lượt xem: 89

Ngày 05/02/2021, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Thông báo số 52/TB-UBND về việc dừng Tổ chức Lễ hội kỷ niệm 232 năm Chiến Thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2021).