VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

HỘI NGHI KÝ CAM KẾT THỂ THAO
Ngày đăng 20/05/2022 | 17:26  | Lượt xem: 113

“Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Ký cam kết thực hiện các quy định của Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ Bơi, lặn trên địa bàn quận Đống Đa năm 2022” đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ Bơi, lặn trên địa bàn quận

     Thực hiện chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội,  Quận ủy - UBND quận Đống Đa, nhằm mục đích tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao. Ngày 20/5/2022, Phòng Văn hóa và thông tin phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc quận tổ chức “Hội nghị tuyên truyền,  phổ biến pháp luật, Ký cam kết thực hiện các quy định của Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ  Bơi, lặn trên địa bàn quận Đống Đa năm 2022” đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ Bơi, lặn trên địa bàn quận. 
      Dự hội nghị có sự tham gia của các đồng chí đại diện Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và các đơn vị thuộc quận: Phòng Văn hóa và Thông tin quận, Công an quận, Phòng y tế, Phòng lao động - Thương binh và Xã hội quận và Ban tuyên giáo quân ủy.
      Nội dung hội nghị: Phổ biến các quy định của Nhà n¬ước về hoạt động kinh doanh dịch vụ Bơi, lặn. Đồng thời tổ chức cho các chủ  cơ sở kinh doanh về hoạt động kinh doanh dịch vụ Bơi, lặn ký cam kết thực hiện các quy định của Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ  Bơi, lặn.