VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Kế hoạch An toàn ,lao động , vệ sinh lao động trên địa bàn quận Đống Đa năm 2021
Ngày đăng 05/02/2021 | 17:30  | Lượt xem: 58

Ngày 04/02/2021, UBND quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND về An toàn ,lao động , vệ sinh lao động trên địa bàn quận Đống Đa năm 2021.

Chi tiết Kế hoạch 59/KH-UBND tải về tại đây./.