VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên địa bàn quận Đống Đa giai đoạn 2021- 2025
Ngày đăng 05/07/2021 | 08:47  | Lượt xem: 100

Ngày 02/7/2021, UBND Quận Đống Đa ban hành Kế hoạch số 214/KH-UBND về thực hiện Chương trình phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên địa bàn quận Đống Đa giai đoạn 2021- 2025

Chi tiết Kế hoạch số 214/KH-UBND tải về tại đây./.