VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

LĐLĐ quận Đống Đa: Hiệu quả từ các phong trào thi đua trong CNVCLĐ
Ngày đăng 14/09/2023 | 14:42  | Lượt xem: 16

Xác định thi đua là động lực để Công nhân, viên chức, người lao động không ngừng sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các cấp Công đoàn quận Đống Đa đã triển khai, phát động đa dạng các phong trào thi đua tới 100% Công đoàn cơ sở và đã đạt kết quả đáng khích lệ.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa Lê Thị Kim Huệ, hàng năm, LĐLĐ quận đã tập trung chỉ đạo 100% Công đoàn cơ sở tổ chức phát động, đăng ký thi đua đối với tập thể, cá nhân. Nội dung thi đua bám sát chủ đề theo từng năm của Tổng LĐLĐ Việt Nam, thành phố Hà Nội, quận Đống Đa và nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và kế hoạch năm. Hình thức tổ chức phong trào thi đua được đổi mới, nội dung phong phú, sát thực tế, phù hợp với đặc điểm ngành nghề, điều kiện của cơ sở gắn với các cuộc vận động có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc.

Cụ thể các phong trào thi đua được phát động rộng khắp, trọng tâm như: Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, phong trào “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, phong trào “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", "Cán bộ, công chức, viên chức quận Đống Đa thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025, “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ” và phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”...

LĐLĐ quận Đống Đa: Hiệu quả từ các phong trào thi đua trong CNVCLĐ

LĐLĐ quận khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua

Cùng với đó, phong trào thi đua theo ngành, lĩnh vực gắn với việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai hiệu quả, như: Phong trào “ Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, “ Dạy tốt học tốt”, “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, "Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” trong Công đoàn khối trường học.

Phong trào “Thực hiện tốt 12 điều quy định về y đức, 10 điều quy định về đạo đức người hành nghề dược” trong Công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) ngành Y tế...

Các phong trào thi đua đã thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng, tham gia. Qua các phong trào thi đua, trong 5 năm qua, các cấp Công đoàn quận đã biểu dương 4.320 công nhân giỏi, 4.051 cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt việc tốt” các cấp, khen thưởng 4.418 cá nhân trong phong trào thi đua “Sáng kiến kinh nghiệm”. Nhiều công trình, sản phẩm mới giá trị kinh tế cao được đăng ký gắn biển, trong đó LĐLĐ quận đã tổ chức gắn biển 3 công trình chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, với tổng giá trị các công trình hơn 11 tỷ đồng.

Đặc biệt, hưởng ứng Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, LĐLĐ quận đã phát động tuần cao điểm, tháng cao điểm tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng, tham gia. Kết thúc giai đoạn 1 của Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, CNVCLĐ quận đã đóng góp 1.226 sáng kiến.

LĐLĐ quận Đống Đa: Hiệu quả từ các phong trào thi đua trong CNVCLĐ

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Cùng với đó, hưởng ứng phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo”, do LĐLĐ quận phát động nhiều tập thể, cá nhân đã có những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công trình nghiên cứu khoa học, cải tiến quy trình công nghệ giúp cải thiện môi trường làm việc, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giải phóng sức lao động từ đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm mang lại hiệu quả quản lý, tạo nên nhiều mặt hàng, sản phẩm mới đa dạng, đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Trong năm qua, có 5.693 lượt cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia nghiên cứu, viết đề tài sáng kiến, giải pháp hữu ích; tập trung chủ yếu trong ngành giáo dục và các cơ quan hành chính sự nghiệp. Trong đó, có 290 sáng kiến kinh nghiệm của khối Giáo dục đạt giải A cấp Thành phố được áp dụng trong thực tiễn giảng dạy tại trường học.

“Từ những kết quả đạt được của phong trào lao động sáng tạo trong CNVCLĐ quận nhiều năm qua, có thể khẳng định phong trào sáng kiến sáng tạo đã đạt hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng sáng kiến sáng tạo ngày càng được nâng cao”, đồng chí Lê Thị Kim Huệ, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa khẳng định.

Cũng theo đồng chí Lê Thị Kim Huệ, trong những năm qua, bên cạnh đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, các CĐCS cũng đã tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ bình xét suy tôn gia đình CNVCLĐ tiêu biểu.

Từ tiêu chuẩn danh hiệu gia đình CNVCLĐ tiêu biểu các Công đoàn cơ sở đã tiến hành bình chọn và suy tôn 3.015 gia đình đạt tiêu biểu cấp cơ sở; 62 gia đình đạt cấp quận và 3 gia đình tiêu biểu được biểu dương cấp Thành phố.

Từ các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn phát động đã khơi dậy lòng yêu nước, sự nhiệt tình, trách nhiệm, tài năng sáng tạo của đội ngũ CNVCLĐ trên từng lĩnh vực, từng vị trí công tác góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội.

LĐLĐ quận Đống Đa: Hiệu quả từ các phong trào thi đua trong CNVCLĐ

LĐLĐ quận khen thưởng các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong những năm tới các cấp Công đoàn quận Đống Đa tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, tích cực tham gia ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương, Thủ đô và đất nước.

Trong đó, LĐLĐ quận đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích thiết thực kỷ niệm các ngày Lễ lớn của Thủ đô, đất nước. Chú trọng phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu dành danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” trong CNVCLĐ với mục tiêu: Năng suất - chất lượng - hiệu quả, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; Cuộc vận động xây dựng người Cán bộ công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” ở các cơ quan, hành chính; phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025, phong trào học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới; phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực… Chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua.

Đặc biệt LĐLĐ quận triển khai, thực hiện Đề án về ứng dụng Công nghệ thông tin, chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận Đống Đa lần thứ XXVIII trong cán bộ, CNVCLĐ nhất là đoàn viên khối hành chính sự nghiệp. Tiếp tục biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu theo Quy chế “Giải thưởng 28/7” được Ban thường vụ LĐLĐ quận ban hành năm 2022 hàng năm nhân kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt nam 28/7.

LĐLĐ quận cũng tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả và thực chất, chống bệnh thành tích bệnh hình thức trong thi đua, hạn chế việc khen thưởng tràn lan, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tôn vinh các doanh nghiệp quan tâm đến đời sống người lao động, hợp tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

(Theo https://laodongthudo.vn/)