VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động
Ngày đăng 24/03/2024 | 13:00  | Lượt xem: 55

Nhận thức tầm quan trọng của công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã triển khai 8 nhiệm vụ công tác nữ công trong năm 2024.

Cụ thể Liên đoàn Lao động quận tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cho nữ đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trọng tâm là các chính sách về công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em; Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Kết luận số 1500b/KL-TLĐ, ngày 8/1/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 6b/NQ-BCH “về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động” và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ “về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ trong tình hình mới” gắn với công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ CBCCVCLĐ thông qua các nội dung hoạt động và hình thức phù hợp gắn với các sự kiện, các ngày lễ lớn, tổ chức họp mặt ôn lại truyền thống lịch sử, tổ chức hội thi, về nguồn, thăm hỏi, tặng quà, phân công cán bộ, đoàn viên tham gia các hoạt động của Công đoàn cấp trên tổ chức.

LĐLĐ quận Đống Đa: Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động quận Đống Đa khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2023

Tổ chức hoạt động chăm lo cho con CBCCVCLĐ như: Biểu dương, khen thưởng các cháu có thành tích cao trong học tập; hỗ trợ học bổng, tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, học giỏi; quan tâm tuyên truyền về thực hiện quyền trẻ em, phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em, chăm sóc, giáo dục trẻ em, chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai, phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em.

Cùng với đó tích cực đề xuất chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CBCCVCLĐ và con CBCCVCLĐ, đặc biệt về chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ tại nơi làm việc. Tổ chức các buổi tọa đàm về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, diễn đàn giáo dục, đời sống, đạo đức gia đình.

Triển khai nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 về công tác nữ công trong CBCCVCLĐ gắn với việc thành lập mới Ban nữ công quần chúng theo hướng dẫn của công đoàn cấp trên. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn liền với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động.

Ngoài ra, các cấp Công đoàn quận kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CBCCVCLĐ, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, giúp đỡ nữ cán bộ, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, nuôi con nhỏ; hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn”, hỗ trợ con công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi; tham gia thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho lao động nữ góp phần chăm lo đời sống cho nữ CBCCVCLĐ.

Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nữ cán bộ, CNVCLĐ quận Đống Đa luôn nỗ lực để đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Tăng cường công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ đoàn viên, CBCCVCLĐ. Công đoàn thường xuyên phối hợp các cơ quan chức năng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với nữ đoàn viên, CNVCLĐ; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ, trọng tâm là những quy định riêng đối với lao động nữ trong Bộ luật Lao động năm 2019, chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa phụ sản, chế độ thai sản, nuôi con nhỏ.

Đồng thời Công đoàn tăng cường đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nữ công Công đoàn cơ sở. Chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ nữ, đặc biệt là đối tượng nữ CNVCLĐ trẻ, giới thiệu những đoàn viên công đoàn nữ tiêu biểu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Đặc biệt các cấp Công đoàn thực hiện tốt các phong trào thi đua trong nữ CBCCVCLĐ, trong đó đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hoạt động nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ quận Đống Đa ngày càng thiết thực và hiệu quả. Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phát động được đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia với chất lượng ngày một nâng lên.

Năm 2023 đã có 12.445 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở, 15 tập thể, 143 cá nhân tiêu biểu đạt danh hiệu cấp quận. Phong trào thi đua đã tạo cho đội ngũ nữ CNVCLĐ quận Đống Đa một điểm tựa tinh thần vững chắc, giúp họ phát huy được hết tài năng, thế mạnh của mình, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kinh tế, chính trị của địa phương.

(Theo https://laodongthudo.vn/)