VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Quận Đống Đa tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác ATVSLĐ trên địa bàn
Ngày đăng 04/07/2024 | 17:33  | Lượt xem: 21

Ngày 04/7/2024, UBND Quận Đống Đa ban hành Văn bản số 1600/UBND-LĐTBXH về tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác ATVSLĐ trên địa bàn.

Chi tiết Công văn số 1600/UBND-LĐTBXH tải về tại đây./.