VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Quận Đống Đa: Tiếp xúc cử tri chuyên đề bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lễ hội
Ngày đăng 08/04/2019 | 16:30  | Lượt xem: 74

Ngày 08/4/2019, HĐND quận Đống Đa đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề "Bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa, lễ hội trên địa bàn quận".

Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn quận Đống Đa đã quan tâm và có nhiều giải pháp tập trung vào việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản văn hóa. Quận hiện có 76 di tích lịch sử văn hóa và 16 lễ hội truyền thống tiêu biểu của Thủ đô và cả nước, trong đó có  02 di tích cấp Quốc gia đặc biệt (Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Gò Đống Đa), 49 di tích cấp Quốc gia, 15 di tích cấp thành phố, 10 di tích chưa được xếp hạng. 

Hệ thống di tích lịch sử-văn hóa được tu bổ theo đúng quy định của pháp luật, kể cả di tích đã xếp hạng hoặc chưa xếp hạng. Các di vật, cổ vật tại các di tích được bảo vệ khá nghiêm ngặt. Hầu hết các di tích trên địa bàn không xảy ra tình trạng mất cắp hay thất thoát, không xảy ra hiện tượng mê tín dị đoan. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời gian và chiến tranh, do tốc độ đô thị hóa nhanh, cùng với nhận thức chưa đầy đủ trong một giai đoạn lịch sử, không ít di tích đã không còn được bảo tồn nguyên trạng. Công tác quản lý di tích tại một số nơi chưa được quan tâm đúng mức; một số lễ hội đặc trưng chưa được quảng bá rộng rãi, gắn với phát triển du lịch… Vì vậy, việc xây dựng chuyên đề "Bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa, lễ hội trên địa bàn quận Đống Đa giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030" là cần thiết và cấp bách.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp có tính xây dựng nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa, lễ hội trên địa bàn quận. Theo đó, đối với các di tích lịch sử, văn hóa cần quan tâm tới công tác cắm mốc giới bảo vệ để các địa phương có cơ sở, xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác quản lý. Riêng với các lễ hội, nhiều cử tri đã đề đạt được tiếp tục quan tâm, gìn giữ giá trị truyền thống lễ hội cũng như được tổ chức thường xuyên…Cử tri cũng đã kiến nghị HĐND quận triển khai gắn công tác bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa, lễ hội với các chương trình công tác của quận; gắn với đời sống cộng đồng; gắn với phát triển du lịch bền vững… Cử tri mong muốn, HĐND triển khai bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa, lễ hội thành chương trình hành động, trong đó, địa phương đóng vai trò giám sát.

Phát biểu cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu cử tri quận, đồng chí Lê Tiến Nhật, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã đánh giá cao các ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri. Đồng chí cũng giao UBND quận xử lý các kiến nghị trên, đảm bảo bám sát các quy định của nhà nước và tính khả thi của chuyên đề; đồng thời từng bước nâng cao nhận thức, phát huy các giá trị di tích, lễ hội trong việc giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và truyền thống văn hiến của dân tộc cho nhân dân./.

Một số hình ảnh hội nghị