VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quận đẩy mạnh tuyên truyền, giúp các doanh nghiệp do Đoàn thanh niên làm chủ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ để trả lương ngừng việc cho người lao động.
Ngày đăng 10/11/2020 | 16:22  | Lượt xem: 68

Để  chuyền tải đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; đồng thời đảm bảo các chính sách được thực hiện hiệu quả, đúng quy định, công khai, minh bạch, không bị lợi dụng, trục lợi, trong thời gian qua Đoàn thanh niên (ĐTN) Cộng sản Hồ Chí Minh quận đã phối hợp với NHCSXH quận tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông tới đông đảo người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn quận về nội dung Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, công văn số 5446/HD-NHCS của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Tính đến thời điểm hiện nay, đã có một doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận do thanh niên làm chủ đang hoàn thiện hồ sơ để vay vốn từ gói hỗ trợ của Chính phủ với lãi suất 0% để trả lương ngừng việc cho 05 lao động.

NHCSXH quận Đống Đa