VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Tập huấn và tọa đàm về Phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới với việc giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Ngày đăng 25/08/2016 | 00:00  | Lượt xem: 41

Ngày 19/08/2016, Quận Đống Đa tổ chức hội nghị tập huấn và tọa đàm “Phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới với việc giữ gìn hạnh phúc gia đình”.

 

           

Đối tượng tham gia tập huấn là thành viên Ban chỉ  đạo công tác gia đình quận, lãnh đạo UBND các phường, cán bộ công chức phụ trách gia đình và đặc biệt là các cộng tác viên công tác gia đình tại các tổ dân phố.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã  được trang bị những kiến thức cơ bản về thực trạng và hậu quả của bạo lực gia đình đối với xã hội; ý nghĩa của việc phòng, chống bạo lực gia đình và một số luật như Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới;

Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp, tăng cường hoạt động tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức về phòng chống bạo lực gia đình. Từ đó tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, để mỗi người dân hiểu rõ được “Bạo hành gia đình là hành vi vi phạm pháp luật”. /.