VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Thực hiện Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em trên địa bàn quận Đống Đa giai đoạn 2021 -2030
Ngày đăng 05/07/2021 | 08:56  | Lượt xem: 107

Ngày 02/7/2021, Phó Chủ tịch UBND Quận Đống Đa Nguyễn Hoàng Giáp đã ký ban hành Kế hoạch số 215/KH-UBND về Thực hiện Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em trên địa bàn quận Đống Đa giai đoạn 2021 -2030

Chi tiết Kế hoạch số 215/KH-UBND tải về tại đây./.