VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Thường trực HĐND Quận Đống Đa tổ chức phiên giải trình
Ngày đăng 26/05/2022 | 16:49  | Lượt xem: 171

Phiên giải trình về đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND quận năm 2022; Chiều ngày 26/5/2022 Thường trực HĐND quận Đống Đa đã tổ chức phiên giải trình về " đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao (bao gồm công viên, khu vui chơi, giải trí, thư viện; trung tâm văn hóa, nhà thi đấu, nhà văn hóa, khu thể thao, nhà sinh hoạt cộng đồng, các cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao) trên đại bàn quận.