VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Tôn vinh “Người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2016”
Ngày đăng 14/06/2016 | 17:00  | Lượt xem: 88

Ngày 14/6/2016, Quận Đống Đa đã tổ chức lễ Tôn vinh Người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2016 : “Cảm ơn biết bao- máu đào hiến tặng”

            Trải qua 5 năm từ 2011 đến 2015, phong trào hiến máu tình nguyện quận Đống Đa đã phát triển mạnh mẽ, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn. Công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng. Đối tượng tham gia hiến máu được mở rộng ở tất cả các khu vực, các lứa tuổi. Tổng lượng máu tiếp nhận đều đặng tăng lên qua các năm. Năm 2009 mới chỉ tiếp nhận được 900 đơn vị máu, nhưng đến năm 2015, số lượng tiếp nhận đã tăng lên 3508 đơn vị máu.

            Ghi nhận những kết quả trên, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố đã tôn vinh, khen thưởng 15 tập thể và 32 cá nhân có thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện. UBND quận cũng đã kịp thời khen thưởng 137 tập thể và 137 người hiến máu tiêu biểu./.