VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động động công đoàn năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019
Ngày đăng 07/01/2019 | 18:00  | Lượt xem: 146

Ngày 07/01/2019, Liên đoàn lao động quận Đống Đa đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2018; phát động phong trào thi đua năm 2019.

Năm 2018, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa chú trọng thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên”, với chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động, công tác thanh, kiểm tra liên ngành về chế độ chính sách tại các doanh nghiệp được tăng cường; người lao động ngày càng được đảm bảo các quyền lợi.

LĐLĐ quận đã phối hợp với các ban ngành trong quận kiểm tra 55 doanh nghiệp trên địa bàn về thực hiện Luật lao động, Luật công đoàn, BHXH, công tác vệ sinh an toàn lao động, công tác phòng cháy chữa cháy và các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động .Qua kiểm tra, đã kịp thời nhắc nhở các doanh nghiệp, đơn vị chưa thực hiện đúng các chế độ liên quan đến người lao động theo Luật Lao động, một số doanh nghiệp còn trốn tránh đóng BHXH, trích nộp kinh phí công đoàn 2%...

Các phong trào thi đua yêu nước được LĐLĐ quận phát động với nhiều điểm mới, thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của công nhân viên chức lao động và đoàn viên công đoàn. Thông qua các phong trào thi đua, nhiều gương mặt điển hình, nhiều sáng kiến kinh nghiệm, làm lợi cho doanh nghiệp, cho đơn vị. Năm 2018, đã có 1.312 công nhân giỏi cấp cơ sở, 49 công nhân giỏi cấp Quận, 02 công nhân giỏi Thủ đô. Phong trào “sáng kiến sáng tạo Thủ đô”, đã có trên 168 đề tài, 456 sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục, lao động sản xuất.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, LĐLĐ quận vinh vự được đón nhận Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2018” của Tổng LĐLĐ Việt Nam; Công đoàn cơ quan UBND quận nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam. LĐLĐ Thành phố đã trao tặng cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể, bằng khen cho 8 tập thể và 4 cá nhân. LĐLĐ quận cũng khen thưởng cho 27 tập thể và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2018./.