VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Triển khai sử dụng công cụ tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid -19 tại doanh nghiệp, có sở sản xuất kinh doanh
Ngày đăng 08/06/2021 | 16:34  | Lượt xem: 125

Ngày 07/6/2021, UBND Quận Đống Đa có Văn bản số 1030/UBND -LĐTBXH về triển khai sử dụng công cụ tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid -19 tại doanh nghiệp, có sở sản xuất kinh doanh