VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

UBND phường Phương Mai triển khai sửa chữa, lắp đặt toàn bộ các cổng chào cũ tại các tổ dân phố trên địa bàn 
Ngày đăng 15/05/2023 | 20:11  | Lượt xem: 21

Nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của tổ dân phố và người dân, tiếp tục thực hiện chương trình số 03/CTr-UBND ngày 30/11/2020 của Quận ủy Đống Đa, UBND phường Phương Mai đã triển khai kế hoạch sửa chữa, lắp đặt toàn bộ các cổng chào cũ tại các tổ dân phố, với tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Cổng chào mới lắp đặt của Tổ dân phố số 6- Phường Phương Mai

Phường Phương Mai là một trong 21 phường thuộc quận Đống Đa,thành phố Hà Nội, có diện thích 0.64km2, dân số trên 19.000 người. Tiếp tục thực hiện Đề án 06- ĐA/TU ngày 24/9/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về kiện toàn, sắp xếp tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư, tổ dân phố, xóm, ở xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội; Quyết định số 5241/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Đề án tiếp tục sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 30/9/2019 của UBND quận Đống Đa về việc sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn quận Đống Đa; Văn bản số 1773/UBND-NV ngày 30/9/2019 của UBND quận Đống Đa về việc sáp nhập TDP dưới 250 hộ. Năm 2019 phường Phương Mai sau khi thực hiện sáp nhập từ 44 tổ dân phố sắp xếp xuống còn 22 tổ dân phố.

Tổ dân phố số 6- Phường Phương Mai khi chưa được lắp đặt cổng chào mới

Kết quả việc sáp nhập là cơ sở quan trọng để tổ chức chi bộ Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội đồng bộ theo địa bàn tổ dân phố, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền phường, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Việc sắp xếp lại tổ dân phố nhận được sự nhất trí, đồng lòng ủng hộ của người dân. Sau 3 năm thực hiện các tổ dân phố đã và đang hoạt động ổn định. Tuy nhiên, cổng chào của các tổ dân phố vẫn để theo tên tổ dân phố cũ đã nhận được sự quan tâm lớn của hệ thống chính trị cơ sở, các hộ gia đình, người dân đề nghị phường và tổ dân phố lắp dựng lại cổng chào mới đảm bảo đúng tên gọi và vị trí, phạm vi của tổ dân phố hiện nay.

Cổng chào mới lắp đặt, sửa chữa của Tổ dân phố số 13- Phường Phương Mai 

Nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của tổ dân phố và người dân, tiếp tục thực hiện chương trình số 03/CTr-UBND ngày 30/11/2020 của Quận ủy Đống Đa "về phát triển văn hóa- xã hội, trọng tâm là giáo dục và đào tạo; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đảm bảo an sinh xã hội góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn quận Đống Đa giai đoạn 2020-2025" đầu năm 2023, trong triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, UBND phường Phương Mai đã triển khai kế hoạch sửa chữa, lắp đặt toàn bộ các cổng chào cũ tại các tổ dân phố, với tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Cổng chào mới lắp đặt, sửa chữa của Tổ dân phố số 12- Phường Phương Mai 

UBND phường Phương Mai triển khai sửa chữa, lắp đặt toàn bộ các cổng chào cũ tại các tổ dân phố trên địa bàn phường. Sau khi triển khai và rà soát các biển hiệu cũ tại các tổ dân phố, 06 tổ dân phố trên địa bàn phường Phương Mai đã tổ chức họp và xin ý kiến nhân dân về việc thay thế, sửa chữa cổng chào cũ. Với sự nhiệt tình, quyết tâm, các tổ dân phố cùng các ban ngành đoàn thể ở khu dân cư đã việc tuyên truyền vận động, đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân trong các tổ dân phố số 5, 6, 12, 13, 14, 20. UBND phường đang tiếp tục nhân rộng mô hình này đến 16 tổ dân phố còn lại trên địa bàn phường. Đi dọc địa bàn phường, hình ảnh của những cổng chào, những câu khẩu hiệu, những dãy cờ chuối, cờ Tổ quốc đỏ rực rỡ được cắm trên nhiều tuyến phố, đường, hẻm khu dân cư của phường ngoài ý nghĩa tên gọi, vị trí, là khẩu hiệu tuyên truyền, vận động, nhắc nhở ý thức toàn dân cùng chung tay đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thể hiện tình cảm gắn bó, mật thiết của cộng đồng dân cư.

Phường Phương Mai