văn hóa xã hội

Đống Đa : Tuyên truyền vận động tài chính gây quỹ tăng cường công tác xã hội hóa phòng chống dịch bệnh nguy hiểm
Ngày đăng 12/11/2019 | 17:49  | Lượt xem: 132

Ngày 12/11/2019, Quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền vận động tài chính gây quỹ tăng cường công tác xã hội hóa phòng chống dịch bệnh nguy hiểm.

Đ/c Phan Hồng Việt- Phó Chủ tịch UBND Quận phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo viên giới thiệu khái quát về các dịch bệnh nguy hiểm, khi không may mắc các dịch bệnh nguy hiểm thì nhận sự hỗ trợ về tài chính từ đâu.

Thông qua các nội dung tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cộng đồng chủ động phòng chống, dịch bệnh, không kỳ thị phân biệt đối xử; tăng cường xã hội hóa công tác phòng chống dịch, bệnh nguy hiểm như ung thư, lao, HIV/AIDS, tiểu đường…; vận động để huy động các cá nhân, tổ chức đóng góp tài chính cho quỹ.

Được biết năm 2019, quận Đống Đa sẽ tăng 20% nguồn tài chính huy động hỗ trợ phòng chống dịch bệnh nguy hiểm tại quận so với năm 2018.

Hội nghị nhằm triển khai Kế hoạch số 3553/KH-TTBVĐTCQ của Ban vận động tài chính Quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm Thành phố về triển khai hoạt động tuyên truyền, vận động tài chính gây quỹ, tăng cường công tác xã hội hóa hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm 2019; Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 31/5/2019 của UBND Quận Đống Đa./.