văn phòng HĐND & UBND văn phòng HĐND & UBND

Văn phòng HĐND& UBND
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 10269

Văn phòng HĐND& UBND Quận

VĂN PHÒNG HĐND& UBND

59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa

Email : vanphong_dongda@hanoi.gov.vn

 Nguyễn Trọng Hải

 Chánh Văn phòng

 0866.900.655

 Vũ Trà Vinh

 Phó Văn phòng-

 Trưởng Ban tiếp công dân Quận

 0865.967.388

 Nguyễn Thương Huyền 

 Phó Văn phòng-
 Trưởng Bộ phận Một cửa Quận

0343.353.268

 Nguyễn Minh Đức

 Phó Văn phòng

 

 Tiếp dân

 

 02435 134 247

 Văn thư

 

 02438 512 212

 Hành chính "Một cửa"

 

 02435 132 487

 Bảo vệ

 

 02438 512 389