văn phòng HĐND & UBND

Văn phòng HĐND& UBND
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 6041

Văn phòng HĐND& UBND Quận

VĂN PHÒNG HĐND& UBND

279 Tôn Đức Thắng

Email : vanphong_dongda@hanoi.gov.vn

 Đoàn Thu Hà  Chánh Văn phòng 38 513 524
 Nguyễn Việt Hồng

 Phó Văn phòng-

Trưởng Ban tiếp công dân Quận- Trưởng Bộ phận một cửa Quận

35 135 609
 Nguyễn Thúy Hằng  Phó Văn phòng 38 515 332
 Trần Hoàng   Phó Văn phòng  38 569 648
 Tổng hợp   35 111 100
 Tiếp dân    35 134 247
 Văn thư   38 512 212
 Hành chính "Một cửa"   35 132 487
 Bảo vệ   38 512 389