văn phòng HĐND & UBND văn phòng HĐND & UBND

Văn phòng HĐND& UBND
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 5695

Văn phòng HĐND& UBND Quận

VĂN PHÒNG HĐND& UBND

59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa

Email : vanphong_dongda@hanoi.gov.vn

 Nguyễn Trọng Hải  Chánh Văn phòng  02438 513 524
 Nguyễn Thúy Hằng

 Phó Văn phòng-

 Trưởng Ban tiếp công dân Quận

 02435 135 609
 Nguyễn Thương Huyền   Phó Văn phòng  
 Tiếp dân    02435 134 247
 Văn thư    02438 512 212
 Hành chính "Một cửa"    02435 132 487
 Bảo vệ    02438 512 389