CHIẾN LƯỢC ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

Quận Đống Đa : Người dân đồng thuận cao về việc cải tạo khu tập thể cũ Kim Liên

Ngày đăng 12/01/2024 | 17:25  | Lượt xem: 694
Chiều 12/1, UBND quận Đống Đa tổ chức hội nghị công khai lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với nhiệm vụ quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Kim Liên, tỷ...

Lấy ý kiến cộng đồng đối với nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Khương Thượng và phụ cận, tỷ lệ 1/500

Ngày đăng 12/01/2024 | 09:27  | Lượt xem: 1313
Ngày 12/01/2024, UBND quận Đống Đa ban hành Thông báo về việc niêm yết công khai và lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng...

Lấy ý kiến cộng đồng đối với nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết đô thị tỷ lệ 1/500 cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Trung Tự và phụ cận

Ngày đăng 12/01/2024 | 09:24  | Lượt xem: 573
Ngày 12/01/2024, UBND quận Đống Đa ban hành Thông báo về việc niêm yết công khai và lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết đô thị tỷ lệ 1/500...

Lấy ý kiến cộng đồng đối với nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Kim Liên và phụ cận, tỷ lệ 1/500

Ngày đăng 12/01/2024 | 09:20  | Lượt xem: 2148
Ngày 12/01/2024, UBND quận Đống Đa ban hành Thông báo về việc niêm yết công khai và lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng...

Quận Đống Đa:  Lấy ý kiến về nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết khu tập thể Trung Tự

Ngày đăng 11/01/2024 | 17:22  | Lượt xem: 542
Ngày 11/1, UBND quận Đống Đa đã tổ chức hội nghị công khai lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với nhiệm vụ quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại các khu tập thể Trung...

Lấy ý kiến đối với Hồ sơ Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày đăng 13/11/2023 | 19:55  | Lượt xem: 1670
Ngày 10/11/2023, UBND quận Đống Đa ban hành Thông báo số 578/TB-UBND V/v lấy ý kiến đối với Hồ sơ Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tổ chức lấy ý kiến đối với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065

Ngày đăng 13/11/2023 | 19:07  | Lượt xem: 338
Ngày 10/11/2023, UBND quận Đống Đa ban hành thông báo số 577/TB-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến đối với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065

Đống Đa triển khai Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023 của Chính phủ

Ngày đăng 21/09/2023 | 16:28  | Lượt xem: 967
Ngày 21/9/2023, UBND Quận Đống Đa ban hành Văn bản triển khai Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 05/7/2019 của...

Nghị định 58/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch

Ngày đăng 13/08/2023 | 15:20  | Lượt xem: 86
Ngày 12/8/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch.

Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và cộng động dân cư đối với Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể QHCXD Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050

Ngày đăng 18/07/2022 | 17:24  | Lượt xem: 1024
Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và cộng động dân cư đối với Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể QHCXD Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050
Hiển thị 1 - 10 trong 21 kết quả.