HƯỚNG DẪN ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN HƯỚNG DẪN ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN

Sổ tay Hướng dẫn tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

Ngày đăng 10/04/2024 | 16:50  | Lượt xem: 80
Sổ tay gồm 06 Chương với đầy đủ danh mục hình vẽ, danh mục hình bảng, là tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ tra cứu và đào tạo, tập huấn công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ cho...

Cẩm nang phòng chống, giảm thiểu rủi ro từ tấn công Ransomwware

Ngày đăng 08/04/2024 | 10:15  | Lượt xem: 91
Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Cẩm nang về một số biện pháp phòng chống, giảm thiểu rủi ro từ tấn công từ Ransomware cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hướng đến...

Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội

Ngày đăng 17/04/2023 | 08:15  | Lượt xem: 62
Ngày 14/4/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố.

Luật An ninh mạng chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019

Ngày đăng 19/06/2018 | 13:41  | Lượt xem: 77
 Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018. Luật gồm 7 chương, 43 điều quy định về hoạt động...

Quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân

Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 119
Quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân tải về tại đây