LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần số 24 (từ ngày 14/6/2021 đến ngày 20/6/2021)

Ngày đăng 13/06/2021 | 14:55  | Lượt xem: 47
Lịch công tác tuần số 24 (từ ngày 14/6/2021 đến ngày 20/6/2021)

Lịch công tác tuần số 23 (từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021)

Ngày đăng 06/06/2021 | 11:04  | Lượt xem: 35
Lịch công tác tuần số 23 (từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021)

Lịch công tác tuần số 22 (từ ngày 31/05/2021 đến ngày 06/6/2021)

Ngày đăng 29/05/2021 | 21:51  | Lượt xem: 38
Lịch công tác tuần số 22 (từ ngày 31/05/2021 đến ngày 06/6/2021)

Lịch công tác tuần số 21 (từ ngày 24/05/2021 đến ngày 30/05/2021)

Ngày đăng 23/05/2021 | 08:49  | Lượt xem: 30
Lịch công tác tuần số 21 (từ ngày 24/05/2021 đến ngày 30/05/2021)

Lịch công tác tuần số 20 (từ ngày 17/05/2021 đến ngày 23/05/2021)

Ngày đăng 15/05/2021 | 17:43  | Lượt xem: 56
Lịch công tác tuần số 20 (từ ngày 17/05/2021 đến ngày 23/05/2021)

Lịch công tác tuần số 19 (từ ngày 10/05/2021 đến ngày 16/05/2021)

Ngày đăng 09/05/2021 | 09:01  | Lượt xem: 50
Lịch công tác tuần số 19 (từ ngày 10/05/2021 đến ngày 16/05/2021)

Lịch công tác tuần số 17, 18 (từ ngày 26/04/2021 đến ngày 09/05/2021)

Ngày đăng 23/04/2021 | 18:09  | Lượt xem: 89
Lịch công tác tuần số 17, 18 (từ ngày 26/04/2021 đến ngày 09/05/2021)

Lịch công tác tuần số 16 (từ ngày 19/04/2021 đến ngày 25/04/2021)

Ngày đăng 18/04/2021 | 22:45  | Lượt xem: 104
Lịch công tác tuần số 16 (từ ngày 19/04/2021 đến ngày 25/04/2021)

Lịch công tác tuần số 15 (từ ngày 12/04/2021 đến ngày 18/04/2021)

Ngày đăng 10/04/2021 | 12:57  | Lượt xem: 115
Lịch công tác tuần số 15 (từ ngày 12/04/2021 đến ngày 18/04/2021)

Lịch công tác tuần số 14 (từ ngày 05/04/2021 đến ngày 11/04/2021)

Ngày đăng 04/04/2021 | 17:53  | Lượt xem: 89
Lịch công tác tuần số 14 (từ ngày 05/04/2021 đến ngày 11/04/2021)