LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần số 42 (từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022)

Ngày đăng 18/10/2022 | 09:41  | Lượt xem: 33
Lịch công tác tuần số 42 (từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022)

Lịch Tuần 33

Ngày đăng 15/08/2022 | 11:10  | Lượt xem: 61
Thông báo lịch làm việc tuần 33 năm 2022 của Lãnh đạo UBND Quận

Lịch tuần 31

Ngày đăng 30/07/2022 | 15:20  | Lượt xem: 41
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND Quận Đống Đa

Lịch công tác tuần số 13 (từ ngày 28/03/2022 đến ngày 03/04/2022)

Ngày đăng 27/03/2022 | 15:28  | Lượt xem: 11341
Lịch công tác tuần số 13 (từ ngày 28/03/2022 đến ngày 03/04/2022)

Lịch công tác tuần số 12 (từ ngày 21/03/2022 đến ngày 27/03/2022)

Ngày đăng 20/03/2022 | 17:26  | Lượt xem: 72
Lịch công tác tuần số 12 (từ ngày 21/03/2022 đến ngày 27/03/2022)

Lịch công tác tuần số 11 (từ ngày 14/03/2022 đến ngày 20/03/2022)

Ngày đăng 13/03/2022 | 17:24  | Lượt xem: 73
Lịch công tác tuần số 11 (từ ngày 14/03/2022 đến ngày 20/03/2022)

Lịch công tác tuần số 10 (từ ngày 07/03/2022 đến ngày 13/03/2022)

Ngày đăng 13/03/2022 | 12:13  | Lượt xem: 64
Lịch công tác tuần số 10 (từ ngày 07/03/2022 đến ngày 13/03/2022)

Lịch công tác tuần số 09 (từ ngày 28/02/2022 đến ngày 06/03/2022)

Ngày đăng 26/02/2022 | 16:35  | Lượt xem: 78
Lịch công tác tuần số 09 (từ ngày 28/02/2022 đến ngày 06/03/2022)

Lịch công tác tuần số 08 (từ ngày 21/02/2022 đến ngày 27/02/2022)

Ngày đăng 19/02/2022 | 17:52  | Lượt xem: 71
Lịch công tác tuần số 08 (từ ngày 21/02/2022 đến ngày 27/02/2022)

Lịch công tác tuần số 07 (từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022)

Ngày đăng 13/02/2022 | 16:56  | Lượt xem: 67
Lịch công tác tuần số 07 (từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022)