LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần số 24 (từ ngày 08/06/2020 đến ngày 13/06/2020)

Ngày đăng 07/06/2020 | 10:01  | Lượt xem: 52
Lịch công tác tuần số 24 (từ ngày 08/06/2020 đến ngày 13/06/2020)

Lịch công tác tuần số 23 (từ ngày 01/06/2020 đến ngày 06/06/2020)

Ngày đăng 30/05/2020 | 10:00  | Lượt xem: 25
Lịch công tác tuần số 23 (từ ngày 01/06/2020 đến ngày 06/06/2020)

Lịch công tác tuần số 22 (từ ngày 25/05/2020 đến ngày 30/5/2020)

Ngày đăng 28/05/2020 | 09:16  | Lượt xem: 224
Lịch công tác tuần số 22 (từ ngày 25/05/2020 đến ngày 30/5/2020)

Lịch công tác tuần số 21 (từ ngày 18/05/2020 đến ngày 23/5/2020)

Ngày đăng 15/05/2020 | 09:01  | Lượt xem: 186
Lịch công tác tuần số 21 (từ ngày 18/05/2020 đến ngày 23/5/2020)

Lịch công tác tuần số 20 (từ ngày 11/05/2020 đến ngày 16/5/2020)

Ngày đăng 09/05/2020 | 09:14  | Lượt xem: 103
Lịch công tác tuần số 20 (từ ngày 11/05/2020 đến ngày 16/5/2020)

Lịch công tác tuần số 18,19 (từ ngày 27/04/2020 đến ngày 09/5/2020)

Ngày đăng 25/04/2020 | 01:08  | Lượt xem: 168
Lịch công tác tuần số 18,19 (từ ngày 27/04/2020 đến ngày 09/5/2020)

Lịch công tác tuần số 17 (từ ngày 20/04/2020 đến ngày 25/04/2020)

Ngày đăng 19/04/2020 | 01:34  | Lượt xem: 82
Lịch công tác tuần số 17 (từ ngày 20/04/2020 đến ngày 25/04/2020)

Lịch công tác tuần số 16 (từ ngày 13/04/2020 đến ngày 18/04/2020)

Ngày đăng 12/04/2020 | 11:32  | Lượt xem: 98
Lịch công tác tuần số 16 (từ ngày 13/04/2020 đến ngày 18/04/2020)

Lịch công tác tuần số 15 (từ ngày 06/04/2020 đến ngày 11/04/2020)

Ngày đăng 05/04/2020 | 12:10  | Lượt xem: 118
Lịch công tác tuần số 15 (từ ngày 06/04/2020 đến ngày 11/04/2020)

Lịch công tác tuần số 14 (từ ngày 30/03/2020 đến ngày 04/04/2020)

Ngày đăng 29/03/2020 | 01:29  | Lượt xem: 71
Lịch công tác tuần số 14 (từ ngày 30/03/2020 đến ngày 04/04/2020)