LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần số 16 (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 21/4/2024)

Ngày đăng 14/04/2024 | 10:52  | Lượt xem: 221
Lịch công tác tuần số 16 (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 21/4/2024)

Lịch công tác tuần số 15 (từ ngày 08/4/2024 đến ngày 14/4/2024)

Ngày đăng 07/04/2024 | 08:34  | Lượt xem: 118
Lịch công tác tuần số 15 (từ ngày 08/4/2024 đến ngày 14/4/2024)

Lịch công tác tuần số 14 (từ ngày 01/4/2024 đến ngày 07/4/2024)

Ngày đăng 31/03/2024 | 11:26  | Lượt xem: 174
Lịch công tác tuần số 14 (từ ngày 01/4/2024 đến ngày 07/4/2024)

Lịch công tác tuần số 13 (từ ngày 25/3/2024 đến ngày 31/03/2024)

Ngày đăng 25/03/2024 | 09:09  | Lượt xem: 237
Lịch công tác tuần số 13 (từ ngày 25/3/2024 đến ngày 31/03/2024)

Lịch công tác tuần số 12 (từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/03/2024)

Ngày đăng 17/03/2024 | 09:54  | Lượt xem: 669
Lịch công tác tuần số 12 (từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/03/2024)

Lịch công tác tuần số 11 (từ ngày 11/3/2024 đến ngày 17/03/2024)

Ngày đăng 09/03/2024 | 16:52  | Lượt xem: 179
Lịch công tác tuần số 11 (từ ngày 11/3/2024 đến ngày 17/03/2024)

Lịch công tác tuần số 10 (từ ngày 04/3/2024 đến ngày 10/03/2024)

Ngày đăng 03/03/2024 | 15:51  | Lượt xem: 8
Lịch công tác tuần số 10 (từ ngày 04/3/2024 đến ngày 10/03/2024)

Lịch công tác tuần số 09 (từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/03/2024)

Ngày đăng 25/02/2024 | 08:52  | Lượt xem: 14
Lịch công tác tuần số 09 (từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/03/2024)

Lịch công tác tuần số 08 (từ ngày 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024)

Ngày đăng 18/02/2024 | 11:01  | Lượt xem: 6
Lịch công tác tuần số 08 (từ ngày 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024)

Lịch công tác tuần số 06, 07 (từ ngày 05/2/2024 đến ngày 18/02/2024)

Ngày đăng 04/02/2024 | 08:53  | Lượt xem: 8
Lịch công tác tuần số 06, 07 (từ ngày 05/2/2024 đến ngày 18/02/2024)