THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Hà Nội tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2027 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 23/12/2022 | 16:12  | Lượt xem: 52
Ngày 21/12/2022, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 335/KH-UBND về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2027 trên địa bàn...

Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng

Ngày đăng 30/07/2022 | 14:54  | Lượt xem: 86
Ngày 24/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng. 

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến , giáo dục pháp luật quận năm 2022

Ngày đăng 07/04/2022 | 17:31  | Lượt xem: 145
Ngày 06/04/2022, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến , giáo dục pháp luật quận năm 2022.

Hà Nội tổ chức cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng

Ngày đăng 06/04/2022 | 09:56  | Lượt xem: 251
UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch 112/KH-UBND về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022.

Đống Đa triển khai thực hiện QĐ số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành QĐ số 25/2021/QĐ-TTg

Ngày đăng 15/02/2022 | 15:55  | Lượt xem: 161
Ngày 15/02/2022, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Văn bản số 262/UBND-TP về triển khai thực hiện QĐ số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành QĐ...

Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định của chính phủ về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ngày đăng 18/11/2021 | 15:42  | Lượt xem: 154
Ngày 15/11/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTP hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn...

Kiểm tra công tác Tư pháp năm 2021 trên địa bàn quận Đống Đa

Ngày đăng 19/10/2021 | 16:46  | Lượt xem: 373
Ngày 19/10/2021, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 307/KH-UBND về Kiểm tra công tác Tư pháp năm 2021 trên địa bàn quận Đống Đa.

Triển khai dịch vụ công Đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Ngày đăng 02/10/2021 | 07:56  | Lượt xem: 279
Ngày 01/10/2021, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Văn bản số 1991/UBND-TP về triển khai dịch vụ công Đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Công khai danh sách các cơ sở tạm đình chỉ, đình chỉ PCCC trên địa bàn Quận Đống Đa

Ngày đăng 27/07/2021 | 15:56  | Lượt xem: 432
UBND Quận Đống Đa công khai danh sách các cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động do không đảm bảo an toàn về PCCC theo quy định trên địa bàn Quận Đống Đa (tính đến hết ngày 23/7/2021).

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tiêu chí xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật từ 01/01/2022

Ngày đăng 26/07/2021 | 15:11  | Lượt xem: 108
Ngày 22/7/2021, Thủ tướng ban hành Quyết định 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.