PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Ngày đăng 20/02/2024 | 14:24  | Lượt xem: 20
Ngày 19/02/2024, UBND quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 610/QĐ-UBND về công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Quận Đống Đa triển khai một số nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Ngày đăng 02/02/2024 | 15:46  | Lượt xem: 4
Ngày 02/2/2024, UBND Quận Đống Đa ban hành Văn bản số 278/UBND-TP về triển khai một số nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Quận Đống Đa yêu cầu tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật trên hệ thống truyền thanh các Phường

Ngày đăng 02/02/2024 | 15:43  | Lượt xem: 4
Ngày 02/2/2024, UBND Quận Đống Đa ban hành Văn bản v/v tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật trên hệ thống truyền thanh các Phường.

Kế hoạch kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Đống Đa năm 2024

Ngày đăng 17/01/2024 | 15:44  | Lượt xem: 32
Ngày 17/01/2024, UBND Quận Đống Đa ban hành Kế hoạch 24/KH-UBND kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận năm 2024.

Công tác Tư pháp trên địa bàn quận Đống Đa năm 2024

Ngày đăng 17/01/2024 | 15:29  | Lượt xem: 14
Ngày 17/01/2024, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND về Công tác Tư pháp trên địa bàn quận Đống Đa năm 2024.

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Đống Đa năm 2024

Ngày đăng 16/01/2024 | 16:50  | Lượt xem: 28
Ngày 16/01/2024, UBND Quận Đống Đa ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận năm 2024.

Quận Đống Đa giao nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019- 2023

Ngày đăng 16/10/2023 | 15:59  | Lượt xem: 52
Ngày 16/10/2023, UBND Quận Đống Đa ban hành Văn bản hướng dẫn rà soát văn bản QPPL kỳ 2019-2023.

Hà Nội hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”

Ngày đăng 12/10/2023 | 16:34  | Lượt xem: 79
Ngày 10/10/2023, Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản hưởng ứng tham gia cuộc thi Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch triển khai thực hiện Luật thực hiện dân chủ cơ sở

Ngày đăng 20/09/2023 | 16:08  | Lượt xem: 78
Ngày 20/9/2023, UBND Quận Đống Đa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật thực hiện dân chủ cơ sở.

Kế hoạch Hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn quận Đống Đa năm 2023

Ngày đăng 19/09/2023 | 16:51  | Lượt xem: 69
Ngày 19/9/2023, UBND Quận Đống Đa ban hành Kế hoạch Hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn quận năm 2023.