PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên thiết bị điện tử theo mô hình "Cầu thang pháp luật" và màn hình Led

Ngày đăng 31/05/2024 | 16:44  | Lượt xem: 65
Ngày 30/5/2024, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản về đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên thiết bị điện tử theo mô hình "Cầu thang pháp...

Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân ”theo Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 01/3/2023 của UBND Thành phố

Ngày đăng 08/05/2024 | 15:52  | Lượt xem: 80
Ngày 08/5/2024, UBND Quận Đống Đa ban hành Văn bản về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” theo Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 01/3/2023 của UBND Thành phố.

Quận Đống Đa : Báo cáo tổng kết thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019)

Ngày đăng 05/04/2024 | 16:20  | Lượt xem: 115
Ngày 04/4/2024, UBND Quận Đống Đa đã có báo cáo Tổng kết thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).

Quận Đống Đa tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng 06/03/2024 | 15:53  | Lượt xem: 125
Ngày 06/3/2024, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận Đống Đa đã ban hành Văn bản v/v tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và Chỉ thị số 23/CT-TTg...

Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2024 quận Đống Đa

Ngày đăng 22/02/2024 | 15:56  | Lượt xem: 110
Ngày 22/02/2024, UBND Quận Đống Đa ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2024

Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Ngày đăng 20/02/2024 | 14:24  | Lượt xem: 356
Ngày 19/02/2024, UBND quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 610/QĐ-UBND về công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 trên địa bàn quận Đống Đa

Ngày đăng 05/02/2024 | 15:46  | Lượt xem: 102
Ngày 05/02/2024, UBND Quận Đống Đa ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 trên địa bàn quận.

Quận Đống Đa triển khai một số nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Ngày đăng 02/02/2024 | 15:46  | Lượt xem: 94
Ngày 02/2/2024, UBND Quận Đống Đa ban hành Văn bản số 278/UBND-TP về triển khai một số nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Quận Đống Đa yêu cầu tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật trên hệ thống truyền thanh các Phường

Ngày đăng 02/02/2024 | 15:43  | Lượt xem: 96
Ngày 02/2/2024, UBND Quận Đống Đa ban hành Văn bản v/v tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật trên hệ thống truyền thanh các Phường.

Kế hoạch kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Đống Đa năm 2024

Ngày đăng 17/01/2024 | 15:44  | Lượt xem: 112
Ngày 17/01/2024, UBND Quận Đống Đa ban hành Kế hoạch 24/KH-UBND kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận năm 2024.