XÍ NGHIỆP KINH DOANH NƯỚC SẠCH ĐỐNG ĐA XÍ NGHIỆP KINH DOANH NƯỚC SẠCH ĐỐNG ĐA

Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Đống Đa
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 2296

Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Đống Đa

XÍ NGHIỆP KINH DOANH NƯỚC SẠCH ĐỐNG ĐA

01 Quốc Tử Giám

Email : xnkdns_dongda@hanoi.gov.vn

 Phan Anh Tuấn  Giám đốc 37 474 035
 Đào Quang Minh  Phó Giám đốc 37 474 036
 Vũ Ngọc Hải  Phó Giám đốc 37 474 037
 Văn phòng   37 474 038