XÍ NGHIỆP KINH DOANH NƯỚC SẠCH ĐỐNG ĐA XÍ NGHIỆP KINH DOANH NƯỚC SẠCH ĐỐNG ĐA

Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 6172

Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch

XÍ NGHIỆP KINH DOANH NƯỚC SẠCH ĐỐNG ĐA

01 Quốc Tử Giám

Email : xnkdns_dongda@hanoi.gov.vn

 Vũ Ngọc Hải  Giám đốc  02437 474 035
 Đào Quang Minh  Phó Giám đốc  02437 474 036
 Nguyễn Thị Thu Lan  Phó Giám đốc  02437 474 037