XÍ NGHIỆP QL & PT NHÀ XÍ NGHIỆP QL & PT NHÀ

Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 3581

Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà

XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ

252 Tôn Đức Thắng

Email : xnqlptn_dongda@hanoi.gov.vn

 Vũ Tuấn Dũng  Giám đốc  02435 130 759
 Nguyễn Anh Đức  Phó Giám đốc  02438 523 652
 Văn phòng    02435 130 368