XÍ NGHIỆP THOÁT NƯỚC SỐ 4 XÍ NGHIỆP THOÁT NƯỚC SỐ 4

Xí nghiệp Thoát nước số 4
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 4037

Xí nghiệp Thoát nước số 4

XÍ NGHIỆP THOÁT NƯỚC SỐ 4

01 Ngõ 11 Lương Định Của

Email : xntnso4_dongda@hanoi.gov.vn

 Nguyễn Trọng Phượng  Giám đốc  0913 587 887
 Ngô Việt Tùng  Phó Giám đốc  0913 002 468
 Đỗ Duy Thao  Phó Giám đốc  0987 918 805