Xử phạt vi phạm hành chính Xử phạt vi phạm hành chính

Thông tin cập nhật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế, lĩnh vực Văn hóa và Quảng cáo (Hành nghề khám, chữ bệnh; Hành nghề dược ngoài công lập) từ ngày 01/03/2024 đến ngày 21/03/2024

Ngày đăng 21/03/2024 | 18:08  | Lượt xem: 540
Thông tin cập nhật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế, lĩnh vực Văn hóa và Quảng cáo (Hành nghề khám, chữ bệnh; Hành nghề dược ngoài công lập) từ ngày 01/03/2024 đến ngày 21/03/2024

Thông tin cập nhật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế (Hành nghề khám, chữ bệnh; Hành nghề dược ngoài công lập) từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/01/2024

Ngày đăng 31/01/2024 | 16:59  | Lượt xem: 39
Thông tin cập nhật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế (Hành nghề khám, chữ bệnh; Hành nghề dược ngoài công lập) từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/01/2024.