Xử phạt vi phạm hành chính Xử phạt vi phạm hành chính

Thông tin cập nhật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế (Hành nghề khám, chữ bệnh; Hành nghề dược ngoài công lập) từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/01/2024
Ngày đăng 31/01/2024 | 16:59  | Lượt xem: 53

Thông tin cập nhật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế (Hành nghề khám, chữ bệnh; Hành nghề dược ngoài công lập) từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/01/2024.

TT Số, ngày ra Quyết định XP VPHC Tên đơn vị, cơ sở Địa chỉ Hành vi vi phạm  Phạt tiền (VNĐ)  Hình phạt bổ sung Biện pháp
khắc phục hậu quả
1 379/QĐ-XPVPHC ngày 25/01/2024 Nhà thuốc Long Châu 427 trực thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu Số 153 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, không thực hiện ủy quyền theo quy định của pháp luật.             8,000,000 Không Không
2 380/QĐ-XPVPHC ngày 25/01/2024 Nhà thuốc Long Châu 388 trực thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu Số 111 Thái Thịnh, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, không thực hiện ủy quyền theo quy định của pháp luật.             8,000,000 Không Không
        Tổng số    16,000,000