Xử phạt vi phạm hành chính Xử phạt vi phạm hành chính

Thông tin cập nhật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế tháng 5/2024
Ngày đăng 31/05/2024 | 09:24  | Lượt xem: 427

Thông tin cập nhật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế tháng 5/2024

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ, LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ QUẢNG CÁO
(HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH; HÀNH NGHỀ DƯỢC NGOÀI CÔNG LẬP)
Từ ngày 01/5/2024 đến ngày 30/5/2024
 
TT Số, ngày ra Quyết định XP VPHC Tên đơn vị, cơ sở Địa chỉ Hành vi vi phạm  Phạt tiền (VNĐ)  Hình phạt bổ sung Biện pháp
khắc phục hậu quả
1 1489/QĐ-XPVPHC ngày 13/5/2024 Công ty TNHH Phòng khám Da liễu Thẩm mỹ Tầng 5 - tầng 6, số 222 phố Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Không lập hoặc lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật.             4,000,000 Không Không
2 1490/QĐ-XPVPHC ngày 13/5/2024 Công ty TNHH Đầu tư Nhật Hạ Vinpec Số 122, phố Nguyễn Lương Bằng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội - Quảng cáo dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.
- Không lập hoặc lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật.
          49,000,000 Không Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc buộc thu hồi xuất bản phẩm, tạp chí in quảng cáo dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.
3 1587/QĐ-XPVPHC ngày 16/5/2024 Cơ sở gia công Răng giả (Ông Trịnh Tuấn Lượng) Số 19 ngõ 82, phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.            45,000,000 Đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 18 tháng  Không
        Tổng số           98,000,000