Y TẾ - GIÁO DỤC Y TẾ - GIÁO DỤC

Công nhận Trường Tiểu học Phương Liên và Trường Tiểu học Tam Khương đạt chuẩn Quốc gia
Ngày đăng 23/02/2021 | 15:58  | Lượt xem: 37

Ngày 23/02/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký ban hành Quyết định số 896/QĐ-UBND công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc Gia.

Theo đó, 2 trường Tiểu học Phương Liên và Trường Tiểu học Tam Khương trên địa bàn Quận Đống Đa đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia đợt này.

Chi tiết Quyết định 896/QĐ-UBND tải về tại đây./.