Y TẾ - GIÁO DỤC Y TẾ - GIÁO DỤC

Kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động của Trạm Y tế theo nguyên lý Y học gia đình trên địa bàn quận Đống Đa năm 2024
Ngày đăng 02/02/2024 | 15:59  | Lượt xem: 26

Ngày 02/2/2024, UBND Quận Đống Đa ban hành Kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động của Trạm Y tế theo nguyên lý Y học gia đình trên địa bàn năm 2024.

Chi tiết Kế hoạch số 59/KH-UBND tải về tại đây./.