Y TẾ - GIÁO DỤC Y TẾ - GIÁO DỤC

Kế hoạch Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn quận Đống Đa đến năm 2030
Ngày đăng 08/11/2023 | 16:30  | Lượt xem: 173

Ngày 08/11/2023, UBND Quận Đống Đa ban hành Kế hoạch Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn quận đến năm 2030.

Chi tiết Kế hoạch số 352/KH-UBND tải về tại đây./.