Y TẾ - GIÁO DỤC Y TẾ - GIÁO DỤC

Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về An toàn thực phẩm trên địa bàn quận Đống Đa năm 2024.
Ngày đăng 15/04/2024 | 16:29  | Lượt xem: 74

Ngày 15/4/2024, UBND Quận ban hành Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về An toàn thực phẩm trên địa bàn quận Đống Đa năm 2024.

Chi tiết Kế hoạch số 211/KH-UBND tải về tại đây./.