Y TẾ - GIÁO DỤC Y TẾ - GIÁO DỤC

Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2024 trên địa bàn quận Đống Đa
Ngày đăng 11/04/2024 | 16:12  | Lượt xem: 61

Ngày 11/4/2024, UBND Quận ban hành Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2024 trên địa bàn quận Đống Đa.

Chi tiết Kế hoạch số 205/KH-UBND tải về tại đây./.