Y TẾ - GIÁO DỤC Y TẾ - GIÁO DỤC

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2023
Ngày đăng 02/03/2023 | 07:28  | Lượt xem: 24

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023 vào cuối tháng 6, theo đó, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29, 30/6.

Trong đó: Ngày 27/6/2023 là ngày làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023. 

Tổ chức coi thi tốt nghiệp THPT vào 2 ngày 28 và 29/6/2023. 

Ngày 30/6 là ngày thi dự phòng.

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 - Ảnh 2.

(Theo https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/)