Y TẾ - GIÁO DỤC Y TẾ - GIÁO DỤC

Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức thi trình bày Đề án Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Đống Đa năm 2023
Ngày đăng 15/09/2023 | 22:47  | Lượt xem: 558

Ngày 15/9/2023, Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Đống Đa ban hành Văn bản số 07/TB-HĐTT thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức thi trình bày Đề án Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Đống Đa năm 2023