Y TẾ - GIÁO DỤC Y TẾ - GIÁO DỤC

Thông báo nhận quyết định tuyển dụng công chức năm 2022
Ngày đăng 23/12/2022 | 14:15  | Lượt xem: 180

Sở Nội vụ đã ban hành quyết định tuyển dụng công chức làm việc tại các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận huyện, thị xã năm 2022.

Thông báo