Y TẾ - GIÁO DỤC Y TẾ - GIÁO DỤC

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ (HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH; HÀNH NGHỀ DƯỢC NGOÀI CÔNG LẬP)
Ngày đăng 31/12/2022 | 16:22  | Lượt xem: 28

Ủy ban nhân dân quận Đống Đa xin thông bác về các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; hành nghề dược ngoài công lập)

<Danh sách>