Y TẾ - GIÁO DỤC Y TẾ - GIÁO DỤC

Thông tin cập nhật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế (từ 01/01/2024 đến 31/01/2024)
Ngày đăng 01/02/2024 | 17:59  | Lượt xem: 3312

Thông tin cập nhật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế (từ 01/01/2024 đến 31/01/2024)

UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

 

 

 

 

 

PHÒNG Y TẾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
(HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH; HÀNH NGHỀ DƯỢC NGOÀI CÔNG LẬP)

Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/01/2024

 

TT

Số, ngày ra Quyết định XP VPHC

Tên đơn vị, cơ sở

Địa chỉ

Hành vi vi phạm

 Phạt tiền (VNĐ) 

Hình phạt bổ sung

Biện pháp
khắc phục hậu quả

1

379/QĐ-XPVPHC ngày 25/01/2024

Nhà thuốc Long Châu 427 trực thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu

Số 153 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, không thực hiện ủy quyền theo quy định của pháp luật.

            8.000.000

Không

Không

2

380/QĐ-XPVPHC ngày 25/01/2024

Nhà thuốc Long Châu 388 trực thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu

Số 111 Thái Thịnh, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, không thực hiện ủy quyền theo quy định của pháp luật.

            8.000.000

Không

Không

 

 

 

 

Tổng số

          16.000.000