Xử phạt vi phạm hành chính Xử phạt vi phạm hành chính

Thông tin cập nhật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế tháng 4/2024
Ngày đăng 06/05/2024 | 19:01  | Lượt xem: 454

Thông tin cập nhật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế tháng 4/2024

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
(HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH; HÀNH NGHỀ DƯỢC NGOÀI CÔNG LẬP)
Từ ngày 01/4/2024 đến ngày 30/4/2024
 
TT Số, ngày ra Quyết định XP VPHC Tên đơn vị, cơ sở Địa chỉ Hành vi vi phạm  Phạt tiền (VNĐ)  Hình phạt bổ sung Biện pháp
khắc phục hậu quả
1 1076/QĐ-XPVPHC ngày 02/04/2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Y tế Việt Nhật Tầng 1, số 163 phố Hoàng Cầu (Số 9 ngách 35, ngõ 24 Đặng Tiến Đông), phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội - Người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật (02 người).
- Không lập hoặc lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật.
          20.000.000 Không Không
2 1077/QĐ-XPVPHC ngày 02/04/2024 Công ty TNHH Y tế Lâm Phương Số 1B tổ 29 phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội - Người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.
- Không lập hoặc lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật.
          12.000.000 Không Không
        Tổng số    32.000.000