Công khai thủ tục hành chính Công khai thủ tục hành chính

Quyết định số 6144/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của UBND Thành Phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch, công chứng, nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền của cấp thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Ngày đăng 02/12/2023 | 09:37  | Lượt xem: 138
Ngày 01/12/2023, UBND Thành Phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6144/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch,...

Sửa đổi, bổ sung một số quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/11/2023 | 18:26  | Lượt xem: 282
Ngày 22/11/2023, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND về sửa đổi bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND...

Quyết định số 5682/QĐ-UBND ngày 08/11/2023 v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện ủy quyền cho UBND cấp xã đủ điều kiện tiếp nhận giải quyết trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/11/2023 | 19:55  | Lượt xem: 123
Ngày 08/11/2023, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5682/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động -...

Quyết định số 5687/QĐ-UBND ngày 08/11/2023 V/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ được Sở Giao thông Vận tải ủy quyền cho UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 09/11/2023 | 20:27  | Lượt xem: 69
Ngày 08/11/2023, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5687/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ được Sở Giao thông Vận tải ủy quyền cho...

Quyết định số 5683/QĐ-UBND ngày 08/11/2023 v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - TBXH thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện ủy quyền cho UBND cấp xã đủ điều kiện tiếp nhận giải quyết trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 09/11/2023 | 20:21  | Lượt xem: 76
Ngày 08/11/2023, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5683/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động -...

Quyết định số 4844/QĐ-UBND ngày 28/09/2023 V/v phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - TBXH thực hiện theo phương án ủy quyền giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 29/09/2023 | 19:08  | Lượt xem: 74
Ngày 28/09/2023, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4844/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - TBXH thực hiện theo phương án...

Quyết định số 4758/QĐ-UBND ngày 22/09/2023 V/v công công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội

Ngày đăng 25/09/2023 | 19:01  | Lượt xem: 74
Ngày 22/09/2023, UBND quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 4758/QĐ-UBND V/v công công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội

Quyết định số 4678/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 V/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, đường thuỷ nội địa thực hiện theo phương án ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 21/09/2023 | 18:53  | Lượt xem: 64
Ngày 19/9/2023, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4678/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, đường thuỷ nội địa thực hiện theo phương...

Quyết định số 4677/QĐ-UBND ngày 20/09/2023 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, đường thuỷ nội địa thực hiện theo phương án ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 21/09/2023 | 18:50  | Lượt xem: 76
Ngày 19/09/2023, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4677/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, đường thuỷ nội địa thực hiện theo phương án ủy quyền giải quyết...

Quyết định số 4540/QĐ-UBND ngày 12/9/2023 của UBND Thành phố V/v công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội

Ngày đăng 13/09/2023 | 18:47  | Lượt xem: 56
Ngày 12/9/2023, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 4540/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính...

Quyết định số 5684/QĐ-UBND ngày 08/11/2023 V/v Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, thực hiện phương án ủy quyền tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Hà Nội

Ngày đăng 09/11/2023 | 20:25  | Lượt xem: 48
Ngày 08/11/2023, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5684/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ,...

Quyết định số 5758/QĐ-UBND ngày 10/1/2023 V/v phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực luật sư, công chứng, hộ tịch, lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội

Ngày đăng 13/11/2023 | 20:37  | Lượt xem: 69
Ngày 10/11/2023, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5758/QĐ-UBND V/v phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực luật sư, công chứng, hộ...

Mã QR Code bộ thủ tục hành chính cấp chi cục thuế

Ngày đăng 14/09/2023 | 16:41  | Lượt xem: 366
Ngày 14/9/2023, UBND Quận Đống Đa ban hành Văn bản số 2007/UBND-CCT v/v tuyên truyền Bộ thủ tục hành chính đã được áp mã QR Code.

Quyết định số 3782/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

Ngày đăng 28/07/2023 | 15:06  | Lượt xem: 60
Ngày 25/7/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 3782/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa...

Công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Ngày đăng 22/07/2023 | 08:01  | Lượt xem: 94
Ngày 19/7/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 3682/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu...

Danh mục thủ tục hành chính ứng dụng mã QRCode tra cứu và thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND phường

Ngày đăng 11/07/2023 | 17:16  | Lượt xem: 141
Danh mục thủ tục hành chính ứng dụng mã QRCode tra cứu và thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND phường

Danh mục thủ tục hành chính ứng dụng mã QRCode tra cứu và thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực Thanh tra quận phụ trách

Ngày đăng 08/07/2023 | 15:32  | Lượt xem: 79
Danh mục thủ tục hành chính ứng dụng mã QRCode tra cứu và thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực Thanh tra quận phụ trách

Danh mục thủ tục hành chính ứng dụng mã QRCode tra cứu và thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực phòng Y tế phụ trách

Ngày đăng 08/07/2023 | 15:31  | Lượt xem: 377
Danh mục thủ tục hành chính ứng dụng mã QRCode tra cứu và thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực phòng Y tế phụ trách

Danh mục thủ tục hành chính ứng dụng mã QRCode tra cứu và thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực phòng Văn hóa - Thông tin phụ trách

Ngày đăng 08/07/2023 | 15:29  | Lượt xem: 76
Danh mục thủ tục hành chính ứng dụng mã QRCode tra cứu và thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực phòng Văn hóa - Thông tin phụ trách

Danh mục thủ tục hành chính ứng dụng mã QRCode tra cứu và thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực phòng Tài nguyên - Môi trường phụ trách

Ngày đăng 08/07/2023 | 15:22  | Lượt xem: 91
Danh mục thủ tục hành chính ứng dụng mã QRCode tra cứu và thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực phòng Tài nguyên - Môi trường phụ trách
Hiển thị 1 - 20 trong 59 kết quả.