Công khai thủ tục hành chính Công khai thủ tục hành chính

Mã QR Code bộ thủ tục hành chính cấp chi cục thuế

Ngày đăng 14/09/2023 | 16:41  | Lượt xem: 131
Ngày 14/9/2023, UBND Quận Đống Đa ban hành Văn bản số 2007/UBND-CCT v/v tuyên truyền Bộ thủ tục hành chính đã được áp mã QR Code.

Công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Ngày đăng 22/07/2023 | 08:01  | Lượt xem: 26
Ngày 19/7/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 3682/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu...

Danh mục thủ tục hành chính ứng dụng mã QRCode tra cứu và thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND phường

Ngày đăng 11/07/2023 | 17:16  | Lượt xem: 42
Danh mục thủ tục hành chính ứng dụng mã QRCode tra cứu và thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND phường

Danh mục thủ tục hành chính ứng dụng mã QRCode tra cứu và thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực Thanh tra quận phụ trách

Ngày đăng 08/07/2023 | 15:32  | Lượt xem: 24
Danh mục thủ tục hành chính ứng dụng mã QRCode tra cứu và thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực Thanh tra quận phụ trách

Danh mục thủ tục hành chính ứng dụng mã QRCode tra cứu và thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực phòng Y tế phụ trách

Ngày đăng 08/07/2023 | 15:31  | Lượt xem: 20
Danh mục thủ tục hành chính ứng dụng mã QRCode tra cứu và thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực phòng Y tế phụ trách

Danh mục thủ tục hành chính ứng dụng mã QRCode tra cứu và thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực phòng Văn hóa - Thông tin phụ trách

Ngày đăng 08/07/2023 | 15:29  | Lượt xem: 15
Danh mục thủ tục hành chính ứng dụng mã QRCode tra cứu và thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực phòng Văn hóa - Thông tin phụ trách

Danh mục thủ tục hành chính ứng dụng mã QRCode tra cứu và thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực phòng Tài nguyên - Môi trường phụ trách

Ngày đăng 08/07/2023 | 15:22  | Lượt xem: 21
Danh mục thủ tục hành chính ứng dụng mã QRCode tra cứu và thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực phòng Tài nguyên - Môi trường phụ trách

Danh mục thủ tục hành chính ứng dụng mã QRCode tra cứu và thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực phòng Tư pháp phụ trách

Ngày đăng 08/07/2023 | 15:19  | Lượt xem: 30
Danh mục thủ tục hành chính ứng dụng mã QRCode tra cứu và thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực phòng Tư pháp phụ trách

Danh mục thủ tục hành chính ứng dụng mã QRCode tra cứu và thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực phòng Quản lý đô thị phụ trách

Ngày đăng 08/07/2023 | 15:00  | Lượt xem: 10
Danh mục thủ tục hành chính ứng dụng mã QRCode tra cứu và thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực phòng Quản lý đô thị phụ trách

Danh mục thủ tục hành chính ứng dụng mã QRCode tra cứu và thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực phòng Nội vụ phụ trách

Ngày đăng 08/07/2023 | 12:24  | Lượt xem: 14
Danh mục thủ tục hành chính ứng dụng mã QRCode tra cứu và thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực phòng Nội vụ phụ trách

Danh mục thủ tục hành chính ứng dụng mã QRCode tra cứu và thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực phòng Lao động TB&XH phụ trách

Ngày đăng 08/07/2023 | 12:09  | Lượt xem: 9
Danh mục thủ tục hành chính ứng dụng mã QRCode tra cứu và thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực phòng Lao động TB&XH phụ trách

Danh mục thủ tục hành chính ứng dụng mã QRCode tra cứu và thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực phòng Tài chính - Kế hoạch phụ trách

Ngày đăng 08/07/2023 | 11:55  | Lượt xem: 9
Danh mục thủ tục hành chính ứng dụng mã QRCode tra cứu và thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực phòng Tài chính - Kế hoạch phụ trách

Danh mục thủ tục hành chính ứng dụng mã QRCode tra cứu và thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực phòng Giáo dục và Đào tạo phụ trách

Ngày đăng 08/07/2023 | 11:46  | Lượt xem: 8
Danh mục thủ tục hành chính ứng dụng mã QRCode tra cứu và thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực phòng Giáo dục và Đào tạo phụ trách

Danh mục thủ tục hành chính ứng dụng mã QRCode tra cứu và thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực phòng Kinh tế phụ trách

Ngày đăng 07/07/2023 | 19:35  | Lượt xem: 11
Danh mục thủ tục hành chính ứng dụng mã QRCode tra cứu và thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực phòng Kinh tế phụ trách

Danh mục thủ tục hành chính ứng dụng mã QRCode tra cứu và thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực Văn phòng HĐND&UBND phụ trách

Ngày đăng 08/07/2023 | 11:33  | Lượt xem: 10
Danh mục thủ tục hành chính ứng dụng mã QRCode tra cứu và thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực Văn phòng HĐND&UBND phụ trách

Quyết định số 594/QĐ-STNMT-VP ngày 05/6/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấm dứt việc ủy quyền cho Văn Phòng Đăng ký đất đai Hà Nội thực hiện 12 thủ tục hành chính liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất

Ngày đăng 08/06/2023 | 15:50  | Lượt xem: 28
Về việc chấm dứt việc ủy quyền cho Văn Phòng Đăng ký đất đai Hà Nội thực hiện 12 thủ tục hành chính liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất

Quyết định 3109/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội: Danh mục thủ tục hành chính liên thông

Ngày đăng 10/06/2023 | 15:42  | Lượt xem: 43
Ngày 06/6/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 3109/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của...

Quyết định 3108/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 08/06/2023 | 15:39  | Lượt xem: 23
Ngày 06/6/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 3108/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và...

Quyết định số 2972/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung giáo dục thường xuyên; giáo dục và thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; đào tạo với nước ngoài; thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của SGD&ĐT Hà Nội

Ngày đăng 31/05/2023 | 14:51  | Lượt xem: 19
Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này 25 Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục thường xuyên; lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở...

Quyết định 2852/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/05/2023 | 15:06  | Lượt xem: 19
Theo đó, công bố kèm theo Quyết định Danh mục 98 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, gồm: 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền...
Hiển thị 1 - 20 trong 46 kết quả.