Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 6430

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

59 Hoàng Cầu

Email : bqldadtxd_dongda@hanoi.gov.vn

 Nguyễn Hoàng Hà  Giám đốc  0981 605 566
 Trương  Thế Khôi  Phó Giám đốc  
 Nguyễn Việt Cường  Phó Giám đốc