Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng
Ngày đăng 08/04/2017 | 23:14  | Lượt xem: 2099

Ngày 07/04/2017, UBND quận Đống Đa đã tổ chức khai trương cửa hàng cung cấp thực phẩm an toàn có kiểm soát tại tại địa chỉ số 174 phố Ô Chợ Dừa, phường Ô Chợ Dừa.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

277 Tôn Đức Thắng

Email : bqldadtxd_dongda@hanoi.gov.vn

 Lê Anh Tuấn  Giám đốc 38 517 485
 Nguyễn Hoàng Hà  Phó Giám đốc 35 110 687
 Trương  Thế Khôi  Phó Giám đốc