ban quản lý chợ ban quản lý chợ

Ban Quản lý chợ
14/04/2016 | 18:17  | View Count: 4610

Ban Quản lý Chợ

BAN QUẢN LÝ CHỢ

46 Nguyễn Trãi

Email : bqlc_dongda@hanoi.gov.vn

 Trịnh Ngọc Lâm  Trưởng ban 35 638 054
 Nguyễn Hữu Mạnh  Phó ban  
 Dương Tú Anh  Phó ban  
    35 635 271