trung tâm văn hóa trung tâm văn hóa

Trung tâm Văn hóa TTTT
Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 2783

Trung tâm Văn hóa TTTT

TRUNG TÂM VĂN HÓA TTTT

75 Đặng Văn Ngữ

Email : ttvhtttt_dongda@hanoi.gov.vn

 Trần Quang Long  Giám đốc 38 574 655
 Nguyễn Việt Tân  Phó Giám đốc  35 118 031
 Nguyễn Quốc Hùng  Phó Giám đốc 35 334 303