CHUYỂN ĐỔI SỐ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Phòng Giáo dục và Đào tạo Đống Đa tổ chức Hội thảo "Chuyển đổi số trong trường học : Mô hình và giải pháp"
Ngày đăng 07/04/2024 | 16:30  | Lượt xem: 44

Chuyển đổi số là bước chuyển mình mạnh mẽ, đòi hỏi sự thay đổi từ trong tư duy, nhận thức của mỗi người, đặc biệt là trong giáo dục. Chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội trong việc cải thiện và phát triển, đáp ứng nhu cầu của người học thời đại công nghệ 4.0. Vì vậy, thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao nhận thức, phổ cập tầm quan trọng về chuyển đổi số cho giáo viên, cán bộ nhà trường là việc làm cần thiết, cấp bách.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của xã hội, thực hiện Quyết định số 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030", phòng Giáo dục và Đào tạo quận Đống Đa đã tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số trong trường học: Mô hình và giải pháp” nhằm hướng dẫn, chia sẻ các mô hình, giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác chuyển đổi số tại các nhà trường.

Dự Hội thảo “Chuyển đổi số trong trường học: Mô hình và giải pháp” có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND quận, đồng chí Trịnh Đan Ly - Trưởng phòng GD&ĐT; đồng chí Trần Thị Lan Hường- Phó Trưởng phòng GD&ĐT; đồng chí Chu Thu Thanh - Phó Trưởng phòng GD&ĐT; các đồng chí chuyên viên Phòng GDĐT và Ban giám hiệu, giáo viên cốt cán, tổ trưởng chuyên môn các trường Tiểu học/THCS trên địa bàn quận.

Hội thảo hướng tới hai nội dung trọng tâm: Chuyển đổi số trong quản lý, quản trị trường học và Chuyển đổi số trong giảng dạy. Hai lĩnh vực này đều có những cách đi riêng nhưng đều khai thác tối đa công nghệ 4.0 để ứng dụng vào, làm sao cho trường học phát huy hiệu quả nhất, trường học thông minh. Đối với lãnh đạo ra quyết định nhanh nhất, hiệu quả nhất, đối với thầy cô giáo khai thác được dữ liệu, công nghệ mới làm sao chuyển tải bài giảng cho học sinh được hiệu quả nhất…

Trong Hội thảo, Cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán của các trường trong quận đã được tiếp cận các Mô hình đánh giá tác động của ứng dụng kỹ thuật số trong trường học. Mô hình số hóa để đánh giá hiệu quả bao gồm Đánh giá hoạt động học tập của học sinh, đánh giá hoạt động giảng dạy và chuyên môn và Đánh giá hoạt động quản lý.

Hội thảo cũng đề cập tới những khó khăn, trở ngại khi tiến hành chuyển đổi số trong trường học, nhấn mạnh yếu tố quan trọng nhất dẫn đến thất bại trong chuyển đổi số là sự không đồng bộ về cơ sở hạ tầng, con người và cách thức triển khai. Các cán bộ khi triển khai chuyển đổi số dễ có tâm lý là bị tăng thời gian làm việc, do đó nhà trường cũng cần có một hệ thống đồng bộ cả về giải pháp và triển khai thực hiện. Các mô hình chuyển đổi số trong lớp học thành công trên thế giới cũng được diễn giả trình bày chi tiết và từ đó, đưa ra đề xuất giải pháp trường học số để quản lý bao gồm quản lý tài chính, quản lý chất lượng dạy, quản lý chất lượng dạy,...

Riêng với các trưởng khối, giáo viên cốt cán của các nhà trường trên địa bàn quận được diễn giả tiếp tục chia sẻ về Mô hình đánh giá tác động của ứng dụng kỹ thuật số trong trường học. Các thầy cô đã được tiếp cận với các ứng dụng, công cụ thực tiễn giúp việc thúc đẩy triển khai công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động giảng dạy. Qua đó khám phá và cho ra nhiều ý tưởng hơn cho việc thực hiện giáo án và bài giảng.

Hội thảo với những góc nhìn, phương pháp và cách làm mới thiết thực về chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của ngành giáo dục nói chung và ngành giáo dục trên địa bàn quận Đống Đa nói riêng, đáp ứng xu thế ngày càng phát triển của xã hội, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, dạy và học..

Phòng GD và ĐT quận